home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר אבי חי ישראל ע"ר (“אתר אבי חי”), המופעל במשותף על ידי קרן אבי חי (The AVI CHAI Foundation) ואבי חי ישראל ע"ר (“אנחנו” – “אנו”).   להלן תקנון השימוש באתר.                                                                                                                                                             
הנך מתבקש לקרוא הסכם זה בקפידה, מאחר שהביקור באתר אבי חי או השימוש בו מעיד על הסכמתך לתנאיו. אם אינך מסכים לקבל על עצמך את תנאי הסכם זה, אינך מורשה להשתמש באתר אבי חי.

תנאי השימוש בתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה. המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר מבקר באתר, מקבל מידע ו/או שירות המפורסם באתר, באופן ישיר או בעקיפין. ייתכן שמעת לעת נשנה את נוסח תקנון השימוש באתר. המשך השימוש באתר לאחר פרסום השינוי מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים.

הגנה על הפרטיות
איננו אוספים מידע אישי ממשתמשים באתר אבי חי, למעט מידע אנונימי על משתמשים הנאסף בשתי דרכים: באמצעות השרת שלנו ובאמצעות שימוש ב-”עוגיות” (cookies). השרת שלנו אוסף באופן אוטומטי פרטי מידע אנונימיים מסוימים כגון שם ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, סוג הדפדפן של המשתמש (כגון, “נטסקייפ” או “אינטרנט אקספלורר”), וכתובת פרוטוקול האינטרנט של המבקר המיוצגת באמצעות מספר המוקצה לכל משתמש על ידי ספק שירותי אינטרנט. “עוגיות” הן קבצי טקסט קטנים המשוגרים אל הכונן הקשיח של המשתמש וממוקמים בו על מנת להתחקות אחר תנועותיו באתר, לעמוד על בחירות הדפים שלו. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך לנטרל את פעולת ה-”עוגיות”, אם זו העדפתך.

אנו משתמשים במידע האנונימי הזה לשיפור השירות באתר אבי חי. אנו חולקים מידע אנונימי במסגרת פעילות משותפת עם צדדים שלישיים אשר קיבלו מאתנו רשיון כדין והמסייעים לנו בהפעלת אתר אבי חי ובשיפורו. איננו משתמשים במידע האנונימי להשגת מידע נוסף אודות מבקרים באתר אבי חי.

במידה שתשלח לנו דואר אלקטרוני (להלן, דוא”ל), נקבל כל מידע מזהה אישי אשר ייכלל באותו דוא”ל, כגון כתובת הדוא”ל שלך, וכן כל מידע המצוי בהודעתך. נשתמש במידע זה על מנת להשיב לבקשתך, ואפשר שנשמור ברשותנו את שמך ואת כתובת הדוא”ל שלך על מנת שנוכל לשלוח לך מידע על פעילויות של “אבי חי ישראל ע"ר”.

אנו מסבים את תשומת לבך לאפשרות כי כל מידע המזהה אותך אישית שאותו תשלח אלינו עשוי להישמר במאגר מידע בארצות הברית, וכי משלוח דוא”ל אלינו מעיד על הסכמתך להסדר זה.

אם אינך מעוניין ששמך וכתובת הדוא”ל שלך יישמרו ברשותנו או שנשלח לך מידע כנ”ל, או אם ברצונך לשנות מידע אישי כלשהו ששלחת אלינו, או אם יש לך שאלות כלשהן אודותינו או על אופן טיפולינו במידע שלך, אנא, צור עמנו קשר באמצעות דוא”ל בכתובת: office@avichai.org.il.
עם המשך התפתחותו של אתר אבי חי, ייתכן שנשנה את מדיניות “הגנה על הפרטיות” שלנו כפי שנוסחה בסעיף זה, כך שתשקף גם יישומים חדשים העשויים להיות כרוכים באיסוף מידע אישי. כל שינוי כזה יפורסם על ידינו בדף זה, לכן מומלץ להקפיד לבדוק אותו מעת לעת, שכן המשך שימושך באתר אבי חי לאחר פרסום השינוי מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים על אתר אבי חי והתכנים הכלולים בו, אלא אם צוין אחרת, הנם בבעלות “קרן אבי חי” (The AVI CHAI Foundation) או “אבי חי ישראל ע"ר”. כל הזכויות שמורות.

כל התכנים באתר מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים הבינ”ל, של מדינת ישראל ושל ארצות הברית. הנך מחויב לקיים את כל תנאי זכויות היוצרים של תכנים הכלולים באתר אבי חי ואת ההזהרות וההגבלות המשתמעים מהם.

אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להיכנס למאגר מידע, להציג, ליצור עבודות נגזרות של, או להשתמש בכל צורה אחרת בתוכן כלשהו המצוי באתר (לרבות תוכנות מחשב וצפנים אחרים), למעט כל חומר המצוי בדף הפרסומים של אתר אבי חי (“דיווחים ופרסומים”) שאותו הנך רשאי להוריד אל המחשב שלך או להדפיס עותקי נייר שלו, למטרות לא-מסחריות, אישיות או חינוכיות בלבד, ובלבד שאינך משנה את הטקסט או מסיר סימן מסחרי כלשהו, סימון של זכויות יוצרים או כל כיתוב אחר הכלולים בדיווחים ובפרסומים.

אין להעתיק, להפיץ, לשדר, או להשתמש בכל אופן אחר בפרסומים של אבי חי ישראל ע"ר המופיעים בדף “הודעות לעיתונות” של אתר אבי חי (“פרסומי אבי חי ישראל ע"ר”) ללא קבלת רשותנו הכתובה והמפורשת. לשם קבלת רשות להשתמש בפרסומי אבי חי ישראל ע"ר, הנך מתבקש ליצור עמנו קשר בכתובת office@avichai.org.il

סימני מסחר
הלוגו “אבי חי”, אותות וסימנים מסחריים או אחרים באתר אבי חי הנם סימני מסחר הנמצאים בבעלות קרן אבי חי (The AVI CHAI Foundation) (“סימני מסחר שלנו”). אין להשתמש בסימנים רשומים שלנו באופן שבו יקושרו עם כל מוצר או שירות שאינו שייך לנו, או באופן שיש בו כדי להטעות את המשתמשים לסבור כי אנו המקור של המוצר או השירות, כי אנו נותנים לו חסות או ממליצים עליו, או לעשות בהם שימוש באופן כלשהו שיש בו כדי לזלזל בנו או להעטות עלינו קלון.

קישוריות, מסגרות ומטא-תגים
הנך רשאי ליצור קישור (link) אל דפי אתר אבי חי כל עוד הקישור אינו מציג אותנו באור שלילי או כוזב. אם תיצור קישור אל האתר, הואל נא להודיענו בכתובת  office@avichai.org.il.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה. אין להשתמש במטא-תגים (Meta Tags) או בכל “טקסט חבוי” אחר הכוללים בתוכם את הסימנים הרשומים שלנו או את שמנו ללא הסכמתנו הכתובה והמפורשת.

קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים
אתר אבי חי עשוי להכיל קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים שאנו סבורים כי אתה עשוי למצוא בהם עניין. אין לנו שליטה על אתרים אלה או על תוכנם. פרט למידע, מוצרים או שירותים המזוהים בבירור כמסופקים על ידינו, איננו בוחנים, מפעילים או מבקרים כל חומר, מידע, מוצרים או שירותים המופיעים באתרים אחרים. הנך מתבקש להקפיד לעיין בתקנוני האתרים ובמדיניות הפרטיות המסדירים את תנאי השימוש באותם אתרי צד-שלישי ולהפנות כל השגה על אתרי צד-שלישי אלה אל מנהלי האתר או מפעיליו.

פטור מאחריות והגבלת אחריות
באתר אבי חי ניתן להשתמש כמות שהוא (“as is”) ככל שמתיר החוק, מפעילי האתר אינם אחראים במישרין או בעקיפין בכל הנוגע לאתר אבי חי או לכל מידע או מוצרים שהאתר מאפשר נגישות אליהם, לרבות, וללא הגבלה, כל אחריות או התחייבות שיווקית למטרה מסוימת.

אף כי יש בכוונת האתר ומפעיליו לנקוט צעדים סבירים למניעת החדרת וירוסים, תולעים, “סוסים טרויאנים” ,  או גורמים הרסניים אחרים לאתר אבי חי, אין האתר ומפעיליו מתחייבים או ערבים להיותו של האתר שלנו או תכנים שמאן דהו עשוי להוריד ממנו נקיים מתכונות הרסניות כנ”ל. אין אנו אחראים לנזקים, קלקולים או תקלות כלשהם אשר ניתן לייחסם לתכונות אלה.

האתר ומפעיליו לא יישאו באחריות לכל טענה, אובדן או פגיעה שנגרמו כתוצאה משגיאות, מחדלים, שיבושים, או כשלים אחרים באתר, לרבות טענה, אובדן או פגיעה שנגרמו כתוצאה מהפרה של תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה על ידך.

האתר ומפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מן וסוג שהוא לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים ולא ישלמו תשלום מכל מן וסוג שהוא לרבות פיצויים עונשיים פיצויים לדוגמא (ובכלל פיצוי על אובדן הכנסות, רווחים, עסקאות ו/או נתונים) הנובעים מפעילות האתר ו/או ההתקשרות בתקנון זה ו/או קשורים אליהם, זאת גם אם הנזק הנטען נבע מעוולה, חוזה או כל עילה אחרת כלשהי שבדין. מדינות אחדות אינן מתירות הגבלת אחריות על נזקים מסוגים אלו, אי-לכך ייתכן שהגבלות או סייגים אלו אינם חלים עליך.

הפסקת שימוש
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את הפעלת אתר אבי חי ו/או לבטל את תוקפו של תקנון זה בכל מועד שנמצא לנכון ומבלי שנידרש ליתן התראה כלשהי, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות, בהתייחס לתקנון זה, עקב הפרה מצדך של תנאי כלשהו מתנאיו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הסעיפים בדבר הגבלת האחריות ודין התקנון יישארו בתוקפם גם לאחר הפסקת הפעלת האתר ו/או ביטול התקנון בנסיבות המתוארות לעיל.

דין התקנון
הדין החל על תקנון זה הוא הדין של מדינת ניו יורק החל על חוזים שנערכו ובוצעו בתחומה, וזאת על אף כללי ברירת הדין.

תוקף התקנון
היה והתברר כי תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה הנו בלתי חוקי, בטל או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, כי אז ייחשב תנאי זה כנפרד מיתר סעיפי התקנון ולפקיעת תוקפו לא תהיה כל השפעה על תוקף כל אחד מן התנאים הנותרים.