home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

תכניות בישראל

ספריית אבי חי

סדרת פרסומים המביאה אל הציבור המתעניין את ספרי היסוד של תרבות עם ישראל במהדורות חדשות וידידותיות המבוססות על הידע הרב שהצטבר במהלך השנים. עד כה ראו אור בסדרה זו "סידור אבי חי" (בשני כרכים: ליום השבת, לבית ולמשפחה), "פרקי אבות – פירוש ישראלי חדש", "ספר יונה – פירוש ישראלי חדש" ומהדורה חדשה של "ספר האגדה" מאת ביאליק ורבניצקי. ספר יסוד זה של ארון הספרים היהודי-עברי ראה אור בעיצוב חדיש ובלוויית פירוש רחב ועדכני. בעבודה מצויים כעת פירושים לחמש מגילות. 

    אתר האינטרנט להורדת הסידור:        http://www.sidur.kotar.co.il/