home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

עד כאן והלאה

כנס הפרידה של אבי חי ישראל

ברכת יו"ר הקרן לבאי הכנס (וידאו)

דברי ברכה מאת יו"ר הקרן מם ברנסטין

בעמוד זה תוכלו למצוא קבצים הקשורים בנושאי הכנס.

חלק מהקבצים ניתן למצוא גם בחומר שחולק במהלך הכנס, וחלק יתעדכן במהלך החודשים הקרובים - כדאי לעקוב!

המצגת של מנכ"ל אבי חי ישראל, ד"ר אלי סילבר, ושאר המצגות שהוצגו באולם.

רשימת אתרים בתמיכת הקרן, לתיאורים באתר הקרן.

רשימת סרטים בתמיכת הקרן, לתיאורים באתר בית אבי חי

רפלקציה רב תחומית על עבודת הקרן בארבעה תחומי עשייה:
מצגות המושבים בתחומים השונים:
סוכני שינוי צעירים, קהילתיות יהודית ישראלית מקומית,חינוך פורמאלי ובתי מדרש פלורליסטים.
להורדת חוברת התקצירים לחץ כאן.
המחקרים המלאים: סוכני שינוי צעירים, קהילתיות יהודית ישראלית מקומית, חינוך פורמאלי ובתי מדרש פלורליסטים.

אבי חי ישראל במספרים: קובץ המכיל 12 אניפוגרפיקות המסכמות את פעילות הקרן 

סרטון תודות ופרידות שהוקרן לאחר ארוחת הצהריים.

סרטי סיכום שהוצגו בישיבת חבר הנאמנים:

סרט שהוצג בפתיחה

סרט אודות פעילות הקרן בתחום הפיוט

סרט אודות פעילות הקרן בתחום החינוך הפורמאלי, בראי פרויקט מארג.

סרט אנימציה אודות פעילות הקרן בתחום הצעירים

סרט אודות פעילות הקרן בתחום בתי המדרש

סרט בנושא פעילות הקרן בתחום הציונות הדתית

סרט בנושא פעילות הקרן בתחום קהילות מקומיות

סרט בנושא צו פיוס

סרט שהוצג בסיום