home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

פרויקט הסרטים והטלוויזיה

פרויקט הסרטים והטלוויזיה

בעת הצפייה בסרט חזק אנחנו צוחקים, בוכים, חשים כאב... ובעיקר, אנחנו חשים הזדהות ואכפתיות. הרגע שבו אנו נוגעים בצופים ומעוררים בהם תחושת אכפתיות – הוא הרגע המחנך, הרגע שבו ניתן לעורר דיון ציבורי ער בנושא שיש בו עניין משותף.

זה עשור ויותר, אבי חי ישראל ע"ר עוסקת בפיתוח והפקת סרטי קולנוע וטלוויזיה, שמביאים סיפורים מהחיים, מהתרבות, מהמורשת ומהמסורת של היהודים בישראל, ונותנים ביטוי לרבגוניות המאפיינת את החברה היהודית-ישראלית.

הקרן מעודדת יוצרי סרטים להיכנס לעובי הקורה, לתת פרשנות משלהם לשאלות המעצבות את זהותנו ולהתמודד עמן, לקבל השראה מטקסטים יהודיים, מכתבי הקודש ומתרבות העם היהודי, ולראות בהם נכסים רוחניים של האומה כולה.

פעילותנו

אבי חי ישראל ע"ר ייסדה ב-1999 את פרויקט הקולנוע והטלוויזיה, ביוזמתו ובהנהגתו של דני דניאלי, ובכך הייתה לחלוצה בהצגת החיים היהודיים, ההיסטוריה היהודית והתרבות היהודית-ישראלית על המסך. מאז השתתפה אבי חי ישראל ע"ר ותמכה ביותר מ-300 שעות של סרטים באורך מלא, סדרות דרמה וסרטי תעודה, ששודרו בשעות שיא בערוצי הטלוויזיה המובילים. שמנו מתנוסס על רוב תכניות הטלוויזיה הישראלית העוסקות בתכנים יהודיים.

סדרות שנתמכו על ידי אבי חי ישראל ע"ר זכו לרייטינג מרשים, וסרטים שנתמכו על ידי הקרן זכו בפרסים רבים מטעם האקדמיה הישראלית לקולנוע, הוקרנו בפסטיבלי סרטים בינלאומיים ברחבי העולם, ואף זכו בפרסים בתחרויות בינלאומיות יוקרתיות. הסרטים משמשים גם כלי חינוכי יעיל. רבים מהם מוקרנים בבתי ספר ובמרכזי תרבות בישראל, ובבתי ספר יהודיים בצפון אמריקה ובמדינות ברית המועצות לשעבר.

אך בכך לא מסתיים הסיפור.
סיפוק מיוחד אנו שואבים מכך שהצלחנו לעודד מפיקי סרטים ותיקים וצעירים בישראל להגביר את העיסוק בסיפור היהודי-ישראלי, ולהפוך אותו לנושא לגיטימי בסרטים ובטלוויזיה.

הסדרות והסרטים הרבים שהופקו בתמיכת הקרן כוללים את: "למלא את החלל", "מקום בגן עדן", "הערת שוליים",  "קטמנדו", "ליבוביץ – אמונה, אדמה, אדם", "פוניבז'", "איש אמונים – חנן פורת", "לונדון פינת בן-יהודה", "עשרת הדיברות", "הקיבוץ הקדוש", "מרחק נגיעה", "חיים אחרים", "סיפורי נתב"ג", "אז הרצל אמר", "תמול שלשום" ו-"יולקי פאלקי".

הקרן מזמינה מורים ומחנכים, הפועלים במסגרות רשמיות ובלתי רשמיות, להשתמש בסרטים ללא תשלום למטרות חינוכיות שאינן מסחריות.

שותף אסטרטגי חדש

בשנת 2013, הקימו אבי חי ישראל ע"ר וקרן גשר לקולנוע רב-תרבותי – קרן קולנוע ציבורית הפועלת בתמיכת הממשלה- את "המיזם לשיתוף פעולה בקולנוע ובמדיה". מדובר בשותפות רשמית, שמטרתה לאַגֵּם את המשאבים הקיימים בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה בישראל, ולנצל סרטי קולנוע וטלוויזיה ואמצעי תקשורת חדשים אחרים כדי לקדם מטרות משותפות, להמריץ את החברה הישראלית לעסוק בשורשי התרבות היהודית, ולהיות פתוחה יותר.

בכוונת המיזם המשותף להרחיב את הפעילות, להגביר את המעורבות בכל אחד מהפרויקטים הקולנועיים, להוסיף נתיבי חשיפה לסרטים, לגייס שותפים אסטרטגיים נוספים, ולהעצים את התחום בכללותו.

http://www.bac.org.il/trailers