home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

תכניות בישראל

עלמא – בית לתרבות עברית

לחדש את העבר, להחיות את ההווה, ולהוביל את העתיד

עלמא, מרכז תרבותי ואינטלקטואלי הממוקם בתל אביב, נוסד בשנת 1996 על ידי ח"כ רות קלדרון. עלמא גאה להיות משכן לתרבות עברית, ובית לכל מי שמבקש לחוש בנוח בתרבות הזו, יהיה הרקע שלו אשר יהיה. עלמא רואה בתרבות העברית אוקיינוס של ידע, ניסיון, טקסטים והקשרים, הניזון משלושה מקורות: התרבות היהודית, התרבות הישראלית והתרבות הכללית. עלמא שוקדת על הפיכת התמהיל התרבותי הזה למרכיב משמעותי בזהות היהודית בישראל ובתפוצות.

החזון הזה קורם עור וגידים בבית עלמא במרכז תל-אביב, העיר העברית הראשונה. בבית עלמא פועל מרכז חינוכי לבני נוער ולמבוגרים, המתאפיין בגישה חדשה ללימוד מקורות היהדות ולחקר הרעיונות והדילמות, המשפיעים כיום על הזהות הישראלית והיהודית. הלימוד בעלמא הוא בין-תחומי, פלורליסטי ומבוסס על דו-שיח. אנו מזמינים את המתרחש כאן ועכשיו, בציבור ובד' אמות, בעולם (עלמא בארמית) ובנפש (alma בלטינית), למפגש עם הטקסטים בבית המדרש שלנו.

בית המדרש הוא לב לבה של עלמא, והמפתח לאופייה הייחודי. זה 2000 שנה נלמדים ונדונים טקסטים במוסדות החינוך היהודיים בדרך זו, והיא שבה ומתחדשת עתה בתל-אביב בדרכה של עלמא. בבית המדרש של עלמא נפגשת הקלאסיקה עם המתרחש בזמננו, והדיונים נערכים בפורום נרחב או ב"חברותא", לימוד אינטימי בצוותים קטנים. כך מעניק בית המדרש של עלמא חוויה אינטלקטואלית יוצאת דופן, ומצמיח תרבות סובלנית של הקשבה וביטוי עצמי, המאפשרת למשתתפים לזכות בתובנות חדשות, להוליד תובנות כאלה, ולהגיע לעומקים חדשים.

הלומדים בעלמא נהנים מתערובת מרעננת של פרספקטיבות שונות בתחומים שונים. הלימודים משלבים מקורות יהודיים קלאסיים, כגון התנ"ך והתלמוד, עם ספרות, שירה, פילוסופיה ואמנות – קלאסיים ומודרניים, יהודיים ואוניברסאליים כאחת. בעלמא מאמינים שהתערובת הזו היא מקור להשראה ויצירתיות, לטיפוח רעיונות חדשים, ולדו-שיח דינאמי. המשמעות, העומק והרלוונטיות של התערובת עושים אותה מקור לחוויית השתייכות תרבותית. השפעה דומה יש לאירועים הציבוריים של עלמא, שהידועים ביניהם הם אירועי "תיקון ליל שבועות" ו"סליחות", והם משלימים את תכניות הלימוד של עלמא.